Sygnalizator głosowy SG-Pgw2

SKU:SG-Pgw2

Sygnalizator z komunikatami słownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą PN-EN 54-3:2003+A2:2007). Sygnalizator SG-Pgw2 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowanym głośnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany/sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN.

 

CERTYFIKAT CPR 1438/CPR/0489
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB NR 2741/2016

Out of stock

Przeznaczenie
Sygnalizator z komunikatami słownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą PN-EN 54-3:2003+A2:2007). Sygnalizator SG-Pgw2 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.

Opis konstrukcji
Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowanym głośnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany/sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-3AN.

W pokrywie umieszczone są:
- złącze zasilające,
- złącze do podłączenia wyłącznika WSD-1,
- złącze micro USB,
- potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku,
- zworka do wyboru trybu pracy urządzenia.

Złącze zasilające posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+1”, „+2”, „GND”.
Złącze USB umożliwia kopiowanie komunikatów z komputera PC do pamięci wewnętrznej sygnalizatora.
Zworka trybu pracy umożliwia wybór pomiędzy trybem odtwarzania do trzech komunikatów lub do 10 komunikatów.

Sygnalizator umożliwia odtwarzanie do 18 wzorów sygnału akustycznego lub brak sygnału akustycznego. SG-Pgw2 umożliwia pracę w dwóch trybach: do trzech komunikatów lub do 10 komunikatów. Tryb pracy uzależniony jest od położenia zwory umieszczonej w pokrywie sygnalizatora oraz liczby komunikatów.
Tryb pracy do 10 komunikatów jest aktywny tylko wtedy, gdy liczba komunikatów jest większa od trzech.
 
Sygnalizator umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie. Sygnalizatory znajdujące się w sieci nie wymagają adresowania - brak konieczności programowania sygnalizatorów  w tryb master/slave. Istnieje również opcja automatycznego kopiowania komunikatów do wszystkch sygnalizatorów obecnych w sieci - funkcja przydatna w przypadku aktualizacji treści komunikatu.


Zasada działania sygnalizatora
Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sekwencji alarmowej zgodnie z zaprogramowaną funkcją.
 

Współpraca z innymi urządzeniami
WSD-1, PIP-3AN, OM-1, OZ-40-2


W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba lokalnego wyłączenia sygnalizatora, użytkownik może wykorzystać certyfikowany wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1. Sygnalizator ma blok przyłączeniowy służący do podłączenia wyłącznika. Po podłączeniu wyłącznika WSD-1, naciśnięcie klawisza powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego sygnalizatora. Stan ten jest aktywny tak długo jak długo na zaciskach sygnalizatora jest obecne napięcie zasilania. Stan aktywny wyłącznika sygnalizowany jest diodą LED umieszczoną na klawiszu wyłącznika.

 
Otwieranie
W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.
 
Zamykanie
W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie wypusty oznaczone czarnym kolorem, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).

Zalecenia montażowe
Sygnalizator SG-Pgw2 powinien być włączany do instalacji SAP za pośrednictwem puszki połączeniowej o odporności ogniowej (zalecane PIP-3AN). Puszka powinna być montowana do podłoża/ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową. W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze PIP-3AN jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej, natomiast puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka PIP-3AN zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SG-Pgw2 zamontowany jest na suficie podwieszanym).

SG-Pgw2

Specific References

No customer reviews for the moment.

You might also like

check Product added to compare.