Terminal sygnalizacji równoległej (RS-485) TSR-4000

SKU:TSR-4000

Terminal sygnalizacji równoległej jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do współpracy z centralami systemu mcr IXEGA, POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne i obsługowe. Do jednej centrali można dołączyć do 16 terminali TSR-4000.

 

KCSWU CNBOP Nr 063-UWB-0099
Deklaracja właściwości użytkowych 2/E305/2018/PL
Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 3252/2018

Out of stock

Terminal sygnalizacji równoległej jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do współpracy z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesione pole sygnalizacyjne i obsługowe. Do jednej centrali można dołączyć do 16 terminali TSR-4000.

Terminal TSR-4000 pozwala na powielenie informacji central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 w oddalonym miejscu. Terminal powtarza wskazania centrali, do której jest dołączony, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu terminala można potwierdzić alarmowanie centrali i następnie skasować sygnalizację.

Terminal kontroluje własne układy i sygnalizuje ewentualne ich uszkodzenie. Sprawność elementów sygnalizacyjnych terminala można testować. Dostępność do elementów manipulacyjnych i określonych funkcji została zróżnicowana i podzielona na cztery poziomy dostępu.

Budowa
Terminal ma obudowę przystosowaną do mocowania na ścianie. Przód terminala stanowią drzwi, na których znajdują się elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, wyświetlacz oraz zamek z kluczykiem umożliwiającym wybranie drugiego poziomu dostępu do funkcji centrali. Otwarcie drzwi jest możliwe po odkręceniu dwóch wkrętów mocujących. Wewnątrz w dolnej części terminala przewidziano miejsce dla baterii akumulatorów.

Na tylnej ścianie obudowy znajdują się przepusty do wprowadzenia przewodów instalacji magistrali RS 485, przewodów zasilania sieciowego oraz płyta z układami zasilania interfejsów szeregowych, wyjściami przekaźnikowymi i wyjściem potencjałowym. Terminal TSR-4000 można połączyć z centralą systemu POLON 4000 za pomocą dwużyłowego przewodu w ekranie (RS 485) lub poprzez zastosowanie światłowodów (po wyposażeniu terminala i centrali w konwertery światłowodowe). Dla przykładu, odległość terminala od centrali przy połączeniu za pomocą przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm nie powinna przekraczać 1200 m.

Specyfikacja

Napięcie zasilania:
- sieć 50 Hz
- akumulator


230 V +10% -15%
2 x 12 V / 7 Ah

Pobór prądu z akumulatora podczas dozorowania

100 mA

Bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe alarmu i uszkodzenia:
- obciążalność prądowa


1A / 30 V

Potencjałowe wyjście nadzorowane:
- obciążalność prądowa
- wartość rezystora końcowego


0,5 A / 24 V
10 kΩ ± 5%; 0,25 W

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD

4 linie po 40 znaków

Zakres temperatur pracy

od -5°C do +40°C

Szczelność obudowy

IP 30

Masa (bez akumulatorów)

< 6 kg

Wymiary gabarytowe

314 x 368 x 106 mm

TSR-4000

Specific References

Download

KCSWU CNBOP Nr 063-UWB-0099

Download (368.91k)

KDWU 2/E305/2018/PL

Download (577.81k)

SD 3252/2018

Download (623.45k)

Karta produktu TSR-4000

Download (1.09M)

DTR ID-E305-001

Download (5.67M)

No customer reviews for the moment.

You might also like

check Product added to compare.