Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi MCR OMEGA PRO

SKU:mcr OMEGA Pro

Centrala sterującą-zasilająca mcr OMEGA PRO jest urządzeniem o budowie modułowej z przeznaczeniem do sterowania, zasilania oraz kontroli stanu pracy urządzeń wchodzących w skład systemów nadzoru nad rozprzestrzenianiem się dymu i ciepła.

Centrale produkowane są na indywidualne zamówienie. Ich wariant wykonania zależy od przyjętego scenariusza rozwoju pożaru dla danego obiektu (algorytm działania central jest modyfikowalny).

znak-ce.jpg   

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009
Świadectwo Dopuszczenia 2980/2017
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 063-UWB-0048
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0569
Deklaracja Właściwości Użytkowych 002-04-CPR-2017
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych HW/05/2017

Out of stock

Centrala sterującą-zasilająca mcr OMEGA PRO jest urządzeniem o budowie modułowej z przeznaczeniem do sterowania, zasilania oraz kontroli stanu pracy urządzeń wchodzących w skład systemów nadzoru nad rozprzestrzenianiem się dymu i ciepła, takich jak:

- wentylatory strumieniowe, oddymiające, napowietrzające,
- wentylatory wyciągowe / nawiewne, bytowe,
- wentylatory tunelowe, transferowe, impulsowe, indukcyjne,
- urządzenia systemów różnicowania ciśnienia,
- klapy przeciwpożarowe,
- okna i klapy oddymiające,
- drzwi i bramy przeciwpożarowe,
- kurtyny dymowe,
- przepustnice wentylacji pożarowej i bytowej,
- żaluzje,
- tablice informacyjne i ostrzegawcze,
- czujniki, detektory, przetworniki, kontaktrony, przyciski itp.

Centrala posiada wbudowany zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega pro lub mcr Omega proF (z opcją samoczynnego załączania rezerwy SZR). Urządzenie może być wykonane w wielu obudowach, nierozproszonych, połączonych ze sobą.

Centrala sterująca posiada możliwość:
- ręcznego wyzwalania alarmu z ręcznych przycisków oddymiania,
- automatycznego wykrywanie pożaru za pomocą czujek dymu,
- przyjmowania zewnętrznego sygnału o alarmie z SSP,
- przekazywania informacji o alarmie,
- przekazania informacji o uszkodzeniu systemu,
- kasowania alarmu i zamknięcia klap dymowych,
- kontroli stanu pracy podłączonych urządzeń,
- ręcznego otwierania klap dymowych w celu wentylacji obiektu,
- automatycznego zamknięcia klap dymowych, otwartych do wentylacji (po zamontowaniu centralki pogodowej z czujnikiem wiatr-deszcz),
- współpracy z czujnikami i centralami, np. CO/LPG,
- współpracy z systemami wizualizacji i zarządzania budynkiem (BMS) po protokole Modbus RTU.

Centrala zasilająco-sterująca typu mcr OMEGA pro może pełnić ww. funkcje w zależności od rozwiązania projektowego. W jednym systemie mogą wystąpić wszystkie funkcjonalności lub dowolna ich kombinacja. Centrala może realizować dowolne funkcje logiczne wymagane scenariuszem pożarowym dla danego obiektu.

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi MCR OMEGA PRO

Centrala posiada następujące funkcje fakultatywne - w zależności od wymagań obiektu oraz założeń projektowych:
- kontrola unieruchomienia urządzeń wykonawczych,
- wyjścia związane ze stanem alarmowania,
- opóźnienia wewnętrzne,
- zależność od więcej niż jednego sygnału alarmowego,
- wyjścia do systemów innych niż systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
- wyjście związane z sygnalizacją uszkodzenia,
- stany testowania,
- wyjście związane ze stanem testowania.

DANE TECHNICZNE:
- napięcie zasilania: 230/400 V AC
- napięcie wyjściowe: 24 V AC/V DC, 230/400 V AC
- maksymalna pojemność akumulatorów: 300 Ah
- stopień ochrony IP: 54 lub 55
- klasa środowiskowa: III (rozszerzona)
- temperatura pracy: -25°C ÷ +75°C
- protokół komunikacji: RS485 Modbus RTU

Centrale produkowane są na indywidualne zamówienie. Ich wariant wykonania zależy od przyjętego scenariusza rozwoju pożaru dla danego obiektu (algorytm działania central jest modyfikowalny).

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi MCR OMEGA PRO

mcr OMEGA Pro

Specific References

Download

Informator mcr Omega Pro

Download (3.11M)

DTR mcr Omega Pro

Download (2.1M)

KDWU mcr Omega Pro

Download (1.69M)

DWU mcr Omega Pro

Download (545.38k)

No customer reviews for the moment.

You might also like

check Product added to compare.