mcr iXega - Centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Kod producenta:mcr iXega

Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) mcr iXega zarządza elementami adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożaru oraz koordynuje pracę urządzeń przeciwpożarowych w tym systemie.
- liczba adresowalnych linii dozorowych: 4,
- liczba elementów na linii dozorowej: 64 (typ A), 32 (typ B),
- pełne oprogramowanie + drukarka

znak-ce_1.jpg

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0436
Świadectwo dopuszczenia nr 2539/2015
Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-01-CPR-2016

dostępny
6 391,00 zł netto
Cena 7 860,93 zł brutto

Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) mcr iXega zarządza elementami adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożaru oraz koordynuje pracę urządzeń przeciwpożarowych w tym systemie. Centrala poprzez zewnętrzne elementy detekcyjne (czujki pożaru, dymu, temperatury, itd.) wykrywa i sygnalizuje pożar oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi. Wykorzystywana jest również do sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi i systemami oddymiania grawitacyjnego, a także przekazuje informacje do urządzeń transmisji alarmu i uszkodzenia (UTA/UTU) lub systemu nadzoru budynku (BMS).

mcr iXega może być stosowana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, inteligentnych budynków itp.

DANE TECHNICZNE:
napięcie zasilania: 230 V AC;
maksymalny pobór prądu: 0,8 A;
zasilanie rezerwowe: bateria akumulatorów;
liczba adresowalnych linii dozorowych: 4;
liczba elementów na linii dozorowej: 64 (typ A), 32 (typ B);
pamięć zdarzeń: 2000;
pamięć alarmów: 9999;
maksymalna liczba stref dozorowych: 256.

MOCNE STRONY:
- budowa modułowa - proste i szybkie projektowanie systemów wykrywania pożaru oraz sterowania urządzeń podłączonych do systemu;
- bezpieczeństwo - gwarantowane certyfikatem CNBOP mikroprocesorowe rozwiązanie dedykowane do sterowania wentylacją pożarową;
- niezawodność - wbudowana kontrola zewnętrznych i wewnętrznych obwodów centrali;
- prostota - jednostka centralna zasila i kontroluje wszystkie zewnętrzne moduły WE/WY, które umieszczane są na magistrali komunikacyjnej;
- elastyczność - algorytm sterowania dostosowywany jest do potrzeb danego obiektu według scenariusza pożarowego;
- wszechstronność - sterowanie urządzeniami zasilanymi impulsem prądowym i przerwą prądową;
- optymalizacja kosztów - konstrukcja modułowa pozwalająca na uzyskanie optymalnego stosunku ceny do możliwości urządzenia.

ELEMENTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z CENTRALĄ W RAMACH SYSTEMU:
- moduły wejść/wyjść mcr IO12
- moduły wielowejściowe mcr IM8
- moduły wielowyjściowe mcr OM8
- czujki jonizacyjne
- czujki optyczne
- czujki ciepła
- czujki wielodetektorowe
- czujki wielostanowe, wielosensorowe
- czujki liniowe
- ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe ROP
- sygnalizatory akustyczno-optyczne
- adaptery linii bocznej

mcr iXega

Pliki do pobrania

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Pliki do pobrania (1.86M)

Deklaracja wł. użytkowych

Pliki do pobrania (959.84k)

Katalog produktu mcr iXega

Pliki do pobrania (942.74k)

Brak opinii klientów w tej chwili.

Zobacz także

check Produkt został dodany do porównania.