Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047

Kod producenta:DUR-4047

Procesorowa, optyczna czujka dymu DUR-4047 jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DUR-4047 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia i temperatury. 

Certyfikat CNBOP Nr 1438/CPR/0216
Deklaracja właściwości użytkowych 1/E315/2018/PL

na zamówienie

Procesorowa, optyczna czujka dymu DUR-4047 jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DUR-4047 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia i temperatury. 

Współpraca
Czujki DUR-4047 współpracują z centralami systemu mcr IXEGA, POLON 4000 i POLON 6000 poprzez adapter ACR-4001. Czujki wyposażone są w zasilanie bateryjne.

Zasada działania
Czujka DUR-4047 typu rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej, do których normalnie nie ma dostępu światło zewnętrzne. Zasadniczą częścią czujki jest układ detekcyjny, w skład którego wchodzą elektroluminescencyjna dioda nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody są zamocowane w uchwycie w taki sposób, aby promieniowanie podczerwone emitowane przez diodę nadawczą nie docierało bezpośrednio do diody odbiorczej. Dopiero, gdy do wnętrza labiryntu czujki dostanie się dym, na skutek rozproszenia światła, fotodioda odbiorcza wykryje jego obecność i przy odpowiednim (ściśle określonym) poziomie zadymienia, sygnał o pożarze (po odpowiedniej obróbce przez procesor czujki) zostanie wysłany do centrali sygnalizacji pożarowej.

Czujka, dzięki cyfrowemu mechanizmowi samoregulacji, utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyła do współpracującej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie tracąc jednocześnie zdolności do wykrywania pożaru.

Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z dużą szybkością, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fałszywych alarmów. Czujki mogą pracować (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikując się pomiędzy sobą, mogą też przekazywać aktualnie mierzoną wartość analogową czynnika pożarowego. Czujki za pośrednictwem adaptera ACR-4001 wysyłają w linię dozorową, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie izolatora zwarć.

Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć – żółtymi rozbłyskami tej diody. Czujki DUR-4047 mają regulowaną z poziomu centrali czułość według trzech progów: normalna, podwyższona lub obniżona. Taka możliwość pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolności wykrywania czujek do konkretnych zastosowań i wymogów otoczenia.
Kodowanie adresu czujki odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamięci. Komunikacja między centralą, a czujkami DUR-4047 odbywa się za pośrednictwem adaptera radiowego ACR-4001. Czujka komunikuje się z adapterem protokołem radiowym z potwierdzeniem i możliwością zmiany kanału. Podczas pracy kontrolowane są zakłócenia radiowe i w przypadku ich wystąpienia zmieniany jest kanał radiowy, co umożliwia czujce dalszą niezakłóconą pracę. Instalowane są w nieadresowalnym gnieździe G-40 pozbawionym zacisków, dostarczanym wraz z czujką. Czujki DUR-4047 spełniają wymagania normy PN-EN 54-7.

Specyfikacja

Typ

adresowalna, bezprzewodowa, punktowa

Kategoria

do pracy w warunkach typowych

Rodzaj

dymu

Napięcie pracy

3 VDC - 2 baterie litowe CR123

Pobór prądu w trybie dozorowania

< 80 µA

Pobór prądu w trybie alarmowania

w stanie uszkodzenia lub alarmowania < 1 mA

Wykrywane testy pożarowe

TF1 do TF5 oraz TF8

Adresowanie

kodowanie adresu automatyczne z centrali

Zakres temperatur pracy

od -25°C do 55°C

Wilgotność względna

do 95% przy 40°C

Wymiary czujki z gniazdem

Ф115 x 54mm

Masa

0.20 kg

Kolor obudowy

biały

Inne parametry

Zakres częstotliwości pracy toru radiowego - 863-870MHz, Odległość od adaptera - do 100m w zależności od tłumienia środowiska, Sposób komunikacji radiowej - wielokanałowy z potwierdzeniem, Czas pracy w dozorowaniu do 3 lat, Liczba wspólpracujących czujek - max 16

DUR-4047

Pliki do pobrania

Certyfikat CNBOP 1438/CPR/0216

Pliki do pobrania (5.07M)

DWU 1/E315/2018/PL

Pliki do pobrania (1.26M)

Karta produktu DUR-4047

Pliki do pobrania (1.08M)

Instrukcja Instalowania DUR-4047

Pliki do pobrania (2.6M)

Brak opinii klientów w tej chwili.

Zobacz także

check Produkt został dodany do porównania.